VaLChrom

Valideerimist kasutatakse selleks, et hinnata metoodikate vastavust eesmärgile.

Mitmed rahvusvahelised organisatsioonid on kromatograafiliste meetodite jaoks koostanud valideerimise juhendid. Meie oleme arendamas tarkvara  VaLChrom, mis võimaldab kasutajal valida juhendi valideerimiseks ning juhendab valideerijat ning annab võimaluse valida juhendi erinevate valikute vahel. Lisaks arvutab tarkvara sisestaja andmete põhjal valideerimise parameetrid ning annab hinnangu nende vastavusele võrreldes valideerimise juhendiga.

Rohkem infot VaLChrom veebilehel.

Last modified: 03.01.2019