Valideerimistarkvara ValChrom

Valideerimist kasutatakse selleks, et hinnata metoodikate vastavust eesmärgile ning mitmed rahvusvahelised organisatsioonid on kromatograafiliste meetodite jaoks koostanud valideerimise juhendid. Uudne Tartu Ülikoolis arendatud valideerimistarkvara VaLChrom võimaldab kasutajal valideerimist automatiseerida.

Tarkvara võimaldab:

  • valida juhendi valideerimiseks;
  • juhendab valideerijat;
  • annab võimaluse valida juhendi erinevate valikute vahel;
  • arvutab tarkvara sisestaja andmete põhjal valideerimise parameetrid ning annab hinnangu nende vastavusele võrreldes valideerimise juhendiga;
  • koostab raporti.