Tulevad üritused

09.12.2019
Vedelikkromatograafia (HPLC) koolitus

Möödunud üritused

22.11.2019
AKKI infopäev
20.-24.05.2019
Eurachem scientific workshop and general assembly
03.05.2018
AKKI infopäev
9.-12.10.2016
Ecobalt conference