Tartu Ülikooli koostöönäited

Konkreetsemad koostööd

 • Riikliku programmi “Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009–2014”: Perfluoroalküülühendite analüüsimeetodi arendus ja toidust saadavuse hinnang
 • Riikliku programmi “Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2004–2008”: HPLC ja LC-MS metoodikate arendamine pestitsiidijääkide määramiseks toidus ja toidutoormes. Analüüside kvaliteedi tagamine.
 • Ravimitootmise vaheühendite lisandite selektiivse ekstraheerimise tingimuste modelleerimine” (Pfizer Inc)
 • Polüfluoreeritud polümeermodifikaatorite süntees ja karakteriseerimine” (Sumitomo Rubber Industries, Ltd)
 • Plasttoodete termilise ja mehaanilise vastupidavuse ning puhtuse testimise metoodikate väljatöötamine ja vastavate katsetuste läbiviimine” (Promens AS)
 • Põlevkivi kliimakatsetused” (Jordan Oil Shale Energy Co)
 • Antibiootikumide määramine reoveesette kompostis koos metoodika valideerimisega ning proovide ettevalmistamisega” (Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž)
 • Saasteaine jääkide määramine kompostisegudes koos metoodika väljatöötamise ja valideerimisega ning proovi ettevalmistamisega” (Tallinna Tehnikaülikool)
 • “Aktiivkloori püsivuse uurimine puhastusainetes” (Manzana Invest OÜ)
 • Ammoniaagi, karbamiidi ja ammoniaakvee karakteriseerimine kasutades keemilise analüüsi meetodeid” (Nitrofert AS)
 • “Analüüsimetoodikate arendus ja valideerimine veterinaarravimite müügilubade taotlemiseks” (Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS)
 • Antibiootikumide määramine koos metoodika väljatöötamise ja valideerimisega ning proovi ettevalmistamisega” (Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž)
 • Antibiootikumide määramine reoveesette kompostis koos metoodika valideerimisega ning proovide ettevalmistamisega” (Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž)
 • Lahingumoona heitelaengute testimine vastavalt AOP-48 standardile” (Eesti Kaitsevägi)
 • Narkootiliste uimastavate ainete tuvastamine” (Welco Elekter OÜ)
 • “OÜ Tauria poolt konstrueeritud tiivikanemomeetri uurimine ja katsetamine” (Tauria OÜ)
 • Piiritusemahutite kontrollkatsed täitemahtude vastavuse hindamiseks” (Liviko AS)
 • Sm-Eu-Gd kontsentraadi lahutamise tehnoloogilise lahenduse väljatöötamine” (EAS eeluuring) (Molycorp Silmet AS)
 • Vastavuskatsetuste läbiviimine ja tootearenduse konsultatsioonid” (Ventor OÜ)
 • Antibiootikumide doseerimise optimeerimine intensiivravi patsientidel” (Sihtasutus Eesti Teadusagentuur)
 • Raske kütteõli koostise uurimine instrumentaalse analüüsimeetodiga ja vastavate analüüsitunnistuste esitamine” (AS Green Marine)

REACH

 • Keemiliste ühendite karakteriseerimine instrumentaalsete analüüsimeetoditega REACH registreerimiseks” (Molycorp Silmet AS)
 • Põlevkivi produktide karakteriseerimine ja klassifitseerimine” (Viru Keemia Grupp AS)
 • Põlevkiviõli produktide karakteriseerimine ja klassifitseerimine” (Eesti Energia Õlitööstus AS, Tiroler Steinölwerke Albrecht GmbH & CoKG)
 • Ammoniaagi, karbamiidi ja ammoniaakvee karakteriseerimine kasutades keemilise analüüsi meetodeid.” (Nitrofert AS)
 • “Kolme alküülresortsinooli analüüs vastavalt REACH määrusele” (Viru Keemia Grupp AS)
 • “Kaltsiumoksiidi karakteriseerimine instrumentaalsete analüüsimeetoditega ja vastavate tunnistuste esitamine CaO REACH registreerimiseks” (Viru Keemia Grupp AS)
 • “SF vaigu (alküülresortsiinide ja formaldehüüdi kondensatsiooniprodukt) karakteriseerimineinstrumentaalsete analüüsimeetoditega ja vastavate tunnistuste esitamine SF vaigu REACH registreerimiseks” (Kiviõli Keemiatööstuse OÜ)

Kultuuriväärtuste projektid

 • Uurimis- ja konserveerimisprojekt „Rode altar lähivaates“ (toimus 2013–2016) koostöös Eesti Kunstimuuseumiga (Niguliste muuseumiga). Eesti Kunstimuuseum alustas 2013. aasta sügisel mahukat uurimis- ja konserveerimisprojekti, mille fookuses olid Niguliste kiriku peaaltari materjalitehnilised teadusuuringud. Niguliste kiriku kappaltar, mis on valmistatud 15. saj II poolel Lübecki meistri Hermen Rode töökojas, on üks suurejoonelisemaid ja paremini säilinud hiliskeskaegseid Põhja-Saksa altareid kogu Euroopas.
 • Jaani kiriku terrakota figuuride värviuuringud. Projekt toimub koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga.
 • Tallinna Püha Vaimu kiriku kappaltari tabernaakli tehnilised uuringud. Projekt teostati 2009. a koostöös Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanutiga (sel ajal oli Ennistuskoda Kanut). Tallinna Püha Vaimu kiriku peaaltari hiliskeskaegne retaabel on silmapaistev rahvusvahelise tähtsusega nikerduskunsti- ja maaliteos, mis on valminud 1483. aastal nimeka Lübecki meistri Bernt Notke töökojas.
 • Salme muinaslaevalt leitud leidude materjalide uuringud. Koostöö Tartu Ülikooli Arheoloogia osakonnaga. Tegemist on vanima Eestist leitud laevavrakiga, mille vanuseks peetakse 1100-1300 a.
 • Vigala Maarja kiriku altari ja kantsli tehnilised materjaliuuringud. Altar ja kantsel on valmistatud 17. saj lõpus puunikerdaja Christian Ackermanni poolt. Uuringud toimusid 2006. a. koostöös Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanutiga (sel ajal oli Ennistuskoda Kanut).
 • Tallinna Raekoja seinamaalingute uuringud koostöös Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanutiga (sel ajal oli Ennistuskoda Kanut). Uuringud toimusid 2005. a.
 • Alatskivi lossi galerii laedetailide värviuuringud teostatud 2010. a. Koostööpartneriks OÜ ARC Project.
 • Kristjan Raua maalide “Rändaja“, “Pesu” and “Kalev kosjas” värviuuringud. Töö teostati 2007. a ja koostööpartneriks Eesti Kunstimuuseum (KUMU).
 • Nikolai Triigi maali „Lennuk“ värviuuringud. Töö teostati 2008. a ja koostööpartneriks Eesti Kunstimuuseum (KUMU).