Tallinna Tehnikaülikooli koostöönäited

Konkreetsemad koostööd

 • „Eesti elanike vereseerumi seleenitaseme uuring 2006-2008“ , Pharma Nord Eesti OÜ
 • Mikroelementide sisaldus Jõgeva sordiaretuse instituudi katsepõldudel“ , Jõgeva Sordiaretuse Instituut (2010)
 • Mikro- ja makroelemendid Eesti lehmapiimas“, Eesti Maaviljeluse Instituut, Eesti Taimekasvatuse instituut (2010)
 • Paju biomassi survestatud kuuma veega eeltöötlus– ja sahharifikatsiooniprotsessi jälgimine kapillaarelektroforeesiga“ Biogold OÜ (2010-2012).
 • Seleeni tase kui jämesoole vähi marker“ (2012) Eesti Geenivaramu, Tartu Ülikool
 • Antioksüdandid, seleen ja tsink seemnevedelikus“ Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS, Tartu Ülikooli Biomedicum (2011- 2012)
 • Mikro- ja makroelemendid Eesti rabade turbas ja pinnavees“ TLÜ, Ökoloogia instituut, (2012-2016)
 • Suhkrute analüüs eeltöödeldud nisu põhus“ Biogold OÜ (2013-2016)
 • Bituumeni iseloomustamine enne ja pärast kunstlikku vanandamist instrumentaalsete analüüsimeetoditega“, TTÜ Teedeinstituut ja Maanteeamet (2014)
 • Õli reostuse detekteerimise kaugsüsteemi hindamine ja valideerimine“ Laser Diagnostic Instruments AS (2014)
 • „Meetodi välja töötamine ja valideerimine antibiootikumide määramiseks inimese plasmas“ Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA (2016)
 • Toote kvaliteedikontroll – Norma AS, Remei AS, Semtu AS, Vitale OÜ, Cambrex OÜ, Horizon Cellulose ja paber AS (2010-2018)
 • Keemilised analüüsid ja Kasuliku mudeli eksperdihinnang (kohtuasi)“ Holzprof OÜ (2011-2012)
 • Instrumentaalanalüüsi seadmete kasutus – Teligent OÜ, TFTAK AS
 • „Erinevate puiduliikide analüütilised testimised“ Est-For Invest OÜ (2017)
 • Suhkrute ja polüfenoolide analüüs okra seemnetes (Abelmoschus esculentum)“ Eesti Innovatsiooni Instituut OÜ (2015-2017)
 • Tõendusliku narkotestri väljatöötamine“ Politsei- ja Piirivalveamet (2016)
 • „Metoodika väljatöötamine ravimijääkide määramiseks mullas“ Interchemie Werken de Adelaar Eesti AS (2018)

REACH

 • Põlevkiviõli erinevate fraktsioonide karakteriseerimine“ Eesti Energia AS (2016)
 • “Erinevate keemiliste ühendite karakteriseerimine instrumentaalsete analüüsimeetoditega REACH registreerimiseks”, Aplinkos vadyba, UAB (LT) (2015-2018)
 • Tärpentiini ja tallõli karakteriseerimine erinevate analüüsimeetoditega“ “HORIZON” Tselluloosi ja Paberi AS (2010-2013)
 • Õlide segu karakteriseerimine REACH registreerimiseks“ Portlif Grupp OÜ (2012)
 • Keemiliste ühendite karakteriseerimine instrumentaalsete analüüsimeetoditega REACH registreerimiseks” Skeleton 2017
 • “Põlevkiviõlibituumeni ja selle aurude identifitseerimine vastavalt REACH-määruse nõuetele” (VKG-Oli AS, 2016)