Koolitused

Vaba juurdepääsuga e-kursus ehk MOOC (Massive Open Online Course) on  veebipõhine täiendusõppeprogramm, milles saavad huvilised tasuta osaleda. Tartu Ülikool pakub analüütilise keemia valdkonnas hetkel kahte ingliskeelset MOOC-i:

 • LC-MS Method Validation
  • Kursuse koostajad: Ivo Leito, Koit Herodes, Karin Kipper, Riin Rebane, Anneli Kruve, Hanno Evard, Maarja-Liisa Oldekop
  • Ainepunktide arv: 2 EAP
  • Kursuse kestus: 11 nädalat
  • Ajakava: 27.11.2018 kuni 08.02.2019
  • Vajalikud eeldused läbimiseks: algteadmised analüütilisest keemiast, vedelikkromatograafiast ja mass-spektromeetriast

MOOC-id toimuvad täielikult veebipõhiselt Moodle-i õpikeskkonnas ning kogu vajalik info kursuse läbimiseks on veebilehelt kättesaadav. Iga nädal tegeletakse uue teemaga ning osaleja peab iseseisvalt läbi töötama õppematerjalid ning läbima testi. Avatud on ka foorum, kuhu saab esitada tekkinud küsimusi kursuse koostajatele. MOOCi edukatele lõpetajatele väljastatakse digitaalne sertifikaat kursuse läbimise kohta.

 

 

Tartu Ülikooli katsekoda pakub erinevaid rakenduslikke koolitusi:

 • Analüüsimetoodikate valideerimine
 • Kiirgusohutuse koolitus kiirgustöötajatele
 • Praktiline sissejuhatus instrumentaalanalüüsi meetoditesse
 • Laboritöö praktilised aspektid (nii eesti kui ka vene keeles)
 • Gaasikromatograafia
 • Aruanded ja kokkuvõtted keemialaboris MS Exceli baasil
 • Mõõtemääramatuse hindamine keemialaboris: baaskursus

 

Tallinna Tehnikaülikooli keemilise analüüsi teadus- ja katselaboratooriumi pakutavad koolitused:

 • Instrumentaalanalüüsi meetodid
 • Kvaliteedi tagamine instrumentaallaboris
 • Katseandmete töötlus keemias
 • Analüüsimetoodikate valideerimine
 • Pipeteerimise korrektsed võtted

 

Eesti Keskkonnauuringute Keskus korraldab koolitusi veeproovivõtjatele.

Last modified: 08.01.2019