Arendusteenused

Reserveerimissüsteemidele juurdepääsu saamiseks võtke palun ühendust projektijuhiga.

Juurdepääsutingimused AKKI seadmekompleksidele

 

TÜ_logod_17122015_horisontaal_est_sinine

 

 

Tartu Ülikooli arendusteenuseid:

 • Nõuande- ja konsultatsiooniteenused
 • Kalibreerimisteenused
 • Analüüsi- ja mõõtmisteenused
 • Töökeskkonnamõõdistamised
 • Diagnostiliste röntgenseadmete kvaliteedimõõdistamine
 • Radioaktiivsuse analüüsid, kiirgusmõju hinnangud
 • Keskkonnaanalüüsid
 • Mõõtemääramatuse hindamine

Täpsem info TÜ Katsekoja pakutavatest teenustest kodulehel.

 

TÜ Teadlaste ja ettevõtete eduka koostöö näide:

Ühel Eesti keemiatööstuse ettevõttel oli analüüsisoov: toote koostise kontroll. Tooteks oli teatud tüüpi kemikaalide segu, kus kemikaalide vahekord on ette antud ja peab olema küllaltki täpselt paigas. Nad pöördusid sellega sooviga TÜ Analüütilise keemia õppetooli poole. Esialgse diskussiooni järgselt otsustati ühiselt, et kuna analüüsivajadus on pidev, analüüse on vaja teha palju, tulemusi on vaja kiiresti ja analüüs pole väga keerukas, siis on mõttekam vastav analüüsimetoodika juurutada ettevõtte enda laboris, selle asemel, et seda pidevalt TÜ teadlastelt tellida. Edasine töö toimus käsikäes:

 • Ettevõtte esindajad seletasid toote kvaliteedinõuded teadlastele põhjalikult lahti.
 • Teadlased kavandasid analüüsimetoodika ja testisid seda oma laboris.
 • Teadlased aitasid valida analüüsi jaoks sobiva analüüsiaparatuuri.
 • Ettevõte ostis aparatuuri ja pani selle teadlaste abiga oma laborisse üles.
 • Teadlased aitasid ettevõtte spetsialistidel analüüsimetoodika juurutada ja testida.

Praegu on see analüüsimetoodika ettevõttes jooksvalt töös ja aitab tagada toodangu kvaliteeti.

Konkreetsemad koostööd:

 1. Riikliku programmi “Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009–2014”: Perfluoroalküülühendite analüüsimeetodi arendus ja toidust saadavuse hinnang
 2. Riikliku programmi “Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2004–2008”: HPLC ja LC-MS metoodikate arendamine pestitsiidijääkide määramiseks toidus ja toidutoormes. Analüüside kvaliteedi tagamine.
 3. Ravimitootmise vaheühendite lisandite selektiivse ekstraheerimise tingimuste modelleerimine” (Pfizer Inc)
 4. Polüfluoreeritud polümeermodifikaatorite süntees ja karakteriseerimine” (Sumitomo Rubber Industries, Ltd)
 5. Plasttoodete termilise ja mehaanilise vastupidavuse ning puhtuse testimise metoodikate väljatöötamine ja vastavate katsetuste läbiviimine” (Promens AS)
 6. Põlevkivi kliimakatsetused” (Jordan Oil Shale Energy Co)
 7. Antibiootikumide määramine reoveesette kompostis koos metoodika valideerimisega ning proovide ettevalmistamisega” (Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž)
 8. Saasteaine jääkide määramine kompostisegudes koos metoodika väljatöötamise ja valideerimisega ning proovi ettevalmistamisega” (Tallinna Tehnikaülikool)
 9. “Aktiivkloori püsivuse uurimine puhastusainetes” (Manzana Invest OÜ)
 10. Ammoniaagi, karbamiidi ja ammoniaakvee karakteriseerimine kasutades keemilise analüüsi meetodeid” (Nitrofert AS)
 11. “Analüüsimetoodikate arendus ja valideerimine veterinaarravimite müügilubade taotlemiseks” (Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS)
 12. Antibiootikumide määramine koos metoodika väljatöötamise ja valideerimisega ning proovi ettevalmistamisega” (Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž)
 13. Antibiootikumide määramine reoveesette kompostis koos metoodika valideerimisega ning proovide ettevalmistamisega” (Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž)
 14. Lahingumoona heitelaengute testimine vastavalt AOP-48 standardile” (Eesti Kaitsevägi)
 15. Narkootiliste uimastavate ainete tuvastamine” (Welco Elekter OÜ)
 16. “OÜ Tauria poolt konstrueeritud tiivikanemomeetri uurimine ja katsetamine” (Tauria OÜ)
 17. Piiritusemahutite kontrollkatsed täitemahtude vastavuse hindamiseks” (Liviko AS)
 18. Sm-Eu-Gd kontsentraadi lahutamise tehnoloogilise lahenduse väljatöötamine” (EAS eeluuring) (Molycorp Silmet AS)
 19. Vastavuskatsetuste läbiviimine ja tootearenduse konsultatsioonid” (Ventor OÜ)
 20. Antibiootikumide doseerimise optimeerimine intensiivravi patsientidel” (Sihtasutus Eesti Teadusagentuur)
 21. Raske kütteõli koostise uurimine instrumentaalse analüüsimeetodiga ja vastavate analüüsitunnistuste esitamine” (AS Green Marine)

 

REACH

 1. Keemiliste ühendite karakteriseerimine instrumentaalsete analüüsimeetoditega REACH registreerimiseks” (Molycorp Silmet AS)
 2. Põlevkivi produktide karakteriseerimine ja klassifitseerimine” (Viru Keemia Grupp AS)
 3. Põlevkiviõli produktide karakteriseerimine ja klassifitseerimine” (Eesti Energia Õlitööstus AS, Tiroler Steinölwerke Albrecht GmbH & CoKG)
 4. Ammoniaagi, karbamiidi ja ammoniaakvee karakteriseerimine kasutades keemilise analüüsi meetodeid.” (Nitrofert AS)
 5. “Kolme alküülresortsinooli analüüs vastavalt REACH määrusele” (Viru Keemia Grupp AS)
 6. “Kaltsiumoksiidi karakteriseerimine instrumentaalsete analüüsimeetoditega ja vastavate tunnistuste esitamine CaO REACH registreerimiseks” (Viru Keemia Grupp AS)
 7. “SF vaigu (alküülresortsiinide ja formaldehüüdi kondensatsiooniprodukt) karakteriseerimine instrumentaalsete analüüsimeetoditega ja vastavate tunnistuste esitamine SF vaigu REACH registreerimiseks” (Kiviõli Keemiatööstuse OÜ)

Kultuuriväärtuste projektid

 1. Uurimis- ja konserveerimisprojekt „Rode altar lähivaates“ (toimus 2013–2016) koostöös Eesti Kunstimuuseumiga (Niguliste muuseumiga). Eesti Kunstimuuseum alustas 2013. aasta sügisel mahukat uurimis- ja konserveerimisprojekti, mille fookuses olid Niguliste kiriku peaaltari materjalitehnilised teadusuuringud. Niguliste kiriku kappaltar, mis on valmistatud 15. saj II poolel Lübecki meistri Hermen Rode töökojas, on üks suurejoonelisemaid ja paremini säilinud hiliskeskaegseid Põhja-Saksa altareid kogu Euroopas.
 2. Jaani kiriku terrakota figuuride värviuuringud. Projekt toimub koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga.
 3. Tallinna Püha Vaimu kiriku kappaltari tabernaakli tehnilised uuringud. Projekt teostati 2009. a koostöös Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanutiga (sel ajal oli Ennistuskoda Kanut). Tallinna Püha Vaimu kiriku peaaltari hiliskeskaegne retaabel on silmapaistev rahvusvahelise tähtsusega nikerduskunsti- ja maaliteos, mis on valminud 1483. aastal nimeka Lübecki meistri Bernt Notke töökojas.
 4. Salme muinaslaevalt leitud leidude materjalide uuringud. Koostöö Tartu Ülikooli Arheoloogia osakonnaga. Tegemist on vanima Eestist leitud laevavrakiga, mille vanuseks peetakse 1100-1300 a.
 5. Vigala Maarja kiriku altari ja kantsli tehnilised materjaliuuringud. Altar ja kantsel on valmistatud 17. saj lõpus puunikerdaja Christian Ackermanni poolt. Uuringud toimusid 2006. a. koostöös Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanutiga (sel ajal oli Ennistuskoda Kanut).
 6. Tallinna Raekoja seinamaalingute uuringud koostöös Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanutiga (sel ajal oli Ennistuskoda Kanut). Uuringud toimusid 2005. a.
 7. Alatskivi lossi galerii laedetailide värviuuringud teostatud 2010. a. Koostööpartneriks OÜ ARC Project.
 8. Kristjan Raua maalide “Rändaja“, “Pesu” and “Kalev kosjas” värviuuringud. Töö teostati 2007. a ja koostööpartneriks Eesti Kunstimuuseum (KUMU).
 9. Nikolai Triigi maali „Lennuk“ värviuuringud. Töö teostati 2008. a ja koostööpartneriks Eesti Kunstimuuseum (KUMU).

 

 

TTU_peamine_logo_EST_CMYK

 

 

 

 

Tallinna Tehnikaülikooli arendusteenuseid:

 • Erinevad keemilised analüüsid
 • Veeanalüüsid
 • Tehniliste materjalide analüüsid
 • REACH testimine

Täpsem info TTÜ Keemiainstituudi Keemilise analüüsi teadus- ja katselaboratooriumi kodulehel.

 

Konkreetsemad koostööd:

 1. „Eesti elanike vereseerumi seleenitaseme uuring 2006-2008“ , Pharma Nord Eesti OÜ
 2. Mikroelementide sisaldus Jõgeva sordiaretuse instituudi katsepõldudel“ , Jõgeva Sordiaretuse Instituut (2010)
 3. Mikro- ja makroelemendid Eesti lehmapiimas“, Eesti Maaviljeluse Instituut, Eesti Taimekasvatuse instituut (2010)
 4. Paju biomassi survestatud kuuma veega eeltöötlus– ja sahharifikatsiooniprotsessi jälgimine kapillaarelektroforeesiga“ Biogold OÜ (2010-2012).
 5. Seleeni tase kui jämesoole vähi marker“ (2012) Eesti Geenivaramu, Tartu Ülikool
 6. Antioksüdandid, seleen ja tsink seemnevedelikus“ Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS, Tartu Ülikooli Biomedicum (2011- 2012)
 7. Mikro- ja makroelemendid Eesti rabade turbas ja pinnavees“ TLÜ, Ökoloogia instituut, (2012-2016)
 8. Suhkrute analüüs eeltöödeldud nisu põhus“ Biogold OÜ (2013-2016)
 9. Bituumeni iseloomustamine enne ja pärast kunstlikku vanandamist instrumentaalsete analüüsimeetoditega“, TTÜ Teedeinstituut ja Maanteeamet (2014)
 10. Õli reostuse detekteerimise kaugsüsteemi hindamine ja valideerimine“ Laser Diagnostic Instruments AS (2014)
 11. „Meetodi välja töötamine ja valideerimine antibiootikumide määramiseks inimese plasmas“ Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA (2016)
 12. Toote kvaliteedikontroll – Norma AS, Remei AS, Semtu AS, Vitale OÜ, Cambrex OÜ, Horizon Cellulose ja paber AS (2010-2018)
 13. Keemilised analüüsid ja Kasuliku mudeli eksperdihinnang (kohtuasi)“ Holzprof OÜ (2011-2012)
 14. Instrumentaalanalüüsi seadmete kasutus – Teligent OÜ, TFTAK AS
 15. „Erinevate puiduliikide analüütilised testimised“ Est-For Invest OÜ (2017)
 16. Suhkrute ja polüfenoolide analüüs okra seemnetes (Abelmoschus esculentum)“ Eesti Innovatsiooni Instituut OÜ (2015-2017)
 17. Tõendusliku narkotestri väljatöötamine“ Politsei- ja Piirivalveamet (2016)
 18. „Metoodika väljatöötamine ravimijääkide määramiseks mullas“ Interchemie Werken de Adelaar Eesti AS (2018)

 

REACH

 1. Põlevkiviõli erinevate fraktsioonide karakteriseerimine“ Eesti Energia AS (2016)
 2. “Erinevate keemiliste ühendite karakteriseerimine instrumentaalsete analüüsimeetoditega REACH registreerimiseks”, Aplinkos vadyba, UAB (LT) (2015-2018)
 3. Tärpentiini ja tallõli karakteriseerimine erinevate analüüsimeetoditega“ “HORIZON” Tselluloosi ja Paberi AS (2010-2013)
 4. Õlide segu karakteriseerimine REACH registreerimiseks“ Portlif Grupp OÜ (2012)
 5. Keemiliste ühendite karakteriseerimine instrumentaalsete analüüsimeetoditega REACH registreerimiseks” Skeleton 2017
 6. “Põlevkiviõlibituumeni ja selle aurude identifitseerimine vastavalt REACH-määruse nõuetele” (VKG-Oli AS, 2016)

 


 


ekuk-logo-cs4 copy

 

 

 

 

 

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ arendusteenuseid:

 • Keskkonnauuringud
  • Veeuuringud
  • Pinnaseanalüüsid
  • Õhu uuringud
  • KHG tõendamine
  • Osoonibüroo teenused
  • Keskkonnakeemia
 • Kütuseanalüüsid
 • Toiduainete analüüsid
 • Tolliteenused
 • Mikrobioloogilised uuringud
 • Geotehnikalabor

Täpsem info EKUKi poolt pakutavatest teenustest koos hinnakirjaga on saadaval kodulehel.

 

 

 

 

 

 

 

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi (KBFI) arendusteenused:

KBFI on interdistsiplinaarne teadusasutus, mis teostab alus- ja rakendusuuringuid materjaliteaduse, geeni- ja biotehnoloogia, keskkonnatehnoloogia, osakestefüüsika ja informaatika vallas. AKKI võrgustikus pakub KBFI järgmiseid arendusteenuseid:

 • Tuumamagnetresonants (TMR/NMR) spektroskoopiline analüüs:
  • Lahuste TMR analüüs
  • Tahkiste TMR analüüs (orgaanilised ja anorgaanilised materjalid)
 • Ainete ja materjalide füüsikaliste omaduste mõõtmine
  • Magneetuvuse, soojusmahtuvuse, elektrijuhtivuse jne määramine
 • Lahuste ja tahkiste neeldumis-, peegeldumis- ja ATR spektrite mõõtmine
 • Ainete terahertsspektrite (THz) mõõtmine
  • Seadmed katseteks erinevatel temperatuuridel ning magnetväljades
 • Femtosekundlaseril põhinev kahe-footoni absorbtsioon spektroskoopia
  • Rakendatakse orgaaniliste ja bioloogiliste kromofooride uuringutes
 • Pulbriliste ja mikrokristalliliste proovide röntgendifraktsioonanalüüs
 • Heeliumijaam
  • Heeliumi veeldamine

Detailsem info KBFI katseaparatuuri ja rakenduslike näidete kohta on kättesaadav KBFI keemilise füüsika laboratooriumi kodulehelt.

 

 

Last modified: 03.05.2019