AKKI teenused

AKKI tuumiklaborid pakuvad analüütilise keemia valdkonnas erinevaid teenuseid hõlmates nii koolitusi ja konsultatsioone kui ka konkreetsete analüüside teostamist.

Üritused

Infopäevad, konverentsid

Koolitused

Praktilised töötoad, MOOC-id

Videod

AKKI kohta käivad videod seadmetest ja teenustest

Arendusteenused

Analüüsi- ja mõõtmisteenused, konsultatsioonid

Valmisteenuste info

Loetelu teenustest, mis leitavad läbi ETIS platvormi

ValChrom

Valideerimistarkvara kromatograafilistele meetoditele