Rahastus

Eesti teaduse infrastruktuuride teekaart

Teekaart on pikaajaline (10-20 aasta perspektiiviga) planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaas- ajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest. Teekaarti täiendatakse regulaarselt (3 aasta tsükliga), et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Infrastruktuuri lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda rahastamisotsust ega omista objektidele tähtsuse järjekorda, kuid teekaart on sisendiks ettevalmistamisel olevatele investeeringuotsustele.

Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuur on riikliku infrastruktuuri teekaardi objekt. Konsortsium Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse vahel.

AKKI Teenuste arendamist toetab projekt 2014-2020.4.01.16-0141.

Eesmärgiks on olemasolevate teenuste täiendamine, analüüsivõimekuse kasvatamine, seadmete efektiivse kasutuse korraldamise edasiarendamine, akrediteerimisala laiendamine ja turundus. Projekti tulemusena areneb AKKI näol välja võimas teadusaparatuuri „ristkasutusvõrgustiku“ platvorm mis suudab huvilistele pakkuda enamikku analüüsiteenuseid, mida Eesti teadusasutused ja ettevõtted vajavad.

Rahastuse kogumaht: 1 459 966,00 EUR

 

Last modified: 04.01.2019