Kõik loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonnad vajavad analüütilise keemia meetodeid.

Sellest tulenevalt on AKKI eesmärkideks:
  • luua keemilise analüüsi tippseadmete „ristkasutusvõrgustik“;
  • olla innovatsiooni- ja tehnoloogia arenduse tugiüksus T&A projektide elluviimiseks;
  • olla analüütilise keemia alase hariduse ja teadmussiirde keskus;
  • olla analüütilise keemia tugistruktuur Eesti osalusel erinevates ELi koostöövõrgustikes nagu ESA, Eurachem, Euramet/EMPIR.

Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuuri missiooniks on tagada kõrgekvaliteedilised keemilised analüüsid ja keemiaharidus.

Missiooni teostamiseks AKKI:
  • haldab ja arendab tipptasemel teadusinfrastuktuuri;
  • on „kontaktipunkt“ analüütilise keemia küsimuste jaoks tööstusele ja muudele asutustele;
  • pakub analüütilise keemia tuge teadus- ja arendustegevusele, koolitamist, pädevuskatseid ja muud koostööd.
Alates 2021 aastast on AKKI tuumiktaristu loetelus ning aastast 2022 finantseeritud Eesti Teadusagentuuri poolt (TT4).
Aastatel 2017-2021 toetas AKKI Teenuste arendamist projekt 2014-2020.4.01.16-0141.

Eesmärgiks on olemasolevate teenuste täiendamine, analüüsivõimekuse kasvatamine, seadmete efektiivse kasutuse korraldamise edasiarendamine, akrediteerimisala laiendamine ja turundus. Projekti tulemusena areneb AKKI näol välja võimas teadusaparatuuri „ristkasutusvõrgustiku“ platvorm mis suudab huvilistele pakkuda enamikku analüüsiteenuseid, mida Eesti teadusasutused ja ettevõtted vajavad.

Rahastuse kogumaht: 1 459 966,00 EUR

Eesti teaduse infrastruktuuride teekaart

Teekaart on pikaajaline (10-20 aasta perspektiiviga) planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest. Teekaarti täiendatakse regulaarselt (3 aasta tsükliga), et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi.
Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuur on riikliku infrastruktuuri teekaardi objekt ja konsortsiumi kuuluvad Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.