Partnerasutused

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool (TÜ) on kiirelt arenev rahvusvaheline teadusülikool, rahvusülikoolina Eesti akadeemilise vaimsuse keskus ja ühiskonna arengu eestvedaja. TÜ on Eesti teadmuspõhise ühiskonna eestvedaja ning riigi oluline partner selles vallas poliitika väljatöötamises ja elluviimises. TÜ edendab Eesti avaliku, ettevõtlus- ning kolmanda sektori koostööd, otsides ja rakendades uusi tõhusaid koostöövorme ja -meetodeid.
TÜ arendusteenused

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) missioon on teenida Eesti majandust, ettevõtlust ja tööstust. TalTech unikaalsus peitub valdkondade sünergias (tehnika-,  loodus-, täppis-, sotsiaal- ja terviseteadused). Tallinna Tehnikaülikool on ainus tehnoloogiaülikool Eestis.
TalTech arendusteenused

Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (EKUK) on riigile kuuluv äriühing, mille tegevusaladeks on keskkonnaprojektide juhtimine, vee-, õhu- ja pinnaseanalüüsid, toorme ja toodangu laboratoorne analüüs, keskkonnaekspertiis ja keskkonnaaudit, teadus- ja arendustegevus, keskkonnaalane nõustamine ja koolitus, ohtlike jäätmete analüüs ja käitlemine ning tollilabori teenuse osutamine riigi tolliametile.
EKUK arendusteenused

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI) on interdistsiplinaarne teadusasutus, mis teostab alus- ja rakendusuuringuid materjaliteaduse, geeni- ja biotehnoloogia, keskkonnatehnoloogia, osakeste- ja tahkisefüüsika ning informaatika vallas.
KBFI arendusteenused

Partnervõrgustikud