Partnerid

Taristu partnerid on Tartu Ülikool (TÜ), Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ), Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK) ja Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI).

TY_logo_ring_jooneta_sinineTartu Ülikool on kiirelt arenev rahvusvaheline teadusülikool, rahvusülikoolina Eesti akadeemilise vaimsuse   keskus ja ühiskonna arengu eestvedaja. TÜ on Eesti teadmuspõhise ühiskonna eestvedaja ning riigi oluline partner selles vallas poliitika väljatöötamises ja elluviimises. TÜ edendab Eesti avaliku, ettevõtlus- ning kolmanda sektori koostööd, otsides ja rakendades uusi tõhusaid koostöövorme ja -meetodeid.

 

TTU_peamine_logo_EST_CMYKTTÜ missioon on teenida Eesti majandust, ettevõtlust ja tööstust. TTÜ unikaalsus peitub valdkondade sünergias (tehnika-,  loodus-, täppis-, sotsiaal- ja terviseteadused). Tallinna Tehnikaülikool on ainus tehnoloogiaülikool Eestis.

 

logo_ekuk

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ on riigile kuuluv äriühing, mille tegevusaladeks on keskkonnaprojektide juhtimine, vee-, õhu- ja pinnaseanalüüsid, toorme ja toodangu laboratoorne analüüs, keskkonnaekspertiis ja keskkonnaaudit, teadus- ja arendustegevus, keskkonnaalane nõustamine ja koolitus, ohtlike jäätmete analüüs ja käitlemine ning tollilabori teenuse osutamine riigi tolliametile.

 

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut on interdistsiplinaarne teadusasutus, mis teostab alus- ja rakendusuuringuid materjaliteaduse, geeni- ja biotehnoloogia, keskkonnatehnoloogia, osakeste- ja tahkisefüüsika ning informaatika vallas. AKKI võrgustikus pakub KBFI konsultatsiooni-, keemilise analüüsi ja materjaliuuringu teenuseid ning võimaldab kvalifitseeritud kasutajatele juurdepääsu oma aparatuurile.

 

AKKI_ECAC_Rahvusvahelised_PartneridPartnerlussidemed on loodud ka Eesti Keemiatööstuse Liiduga, Eesti Kvaliteediühinguga, suuremate laborivõrgustikega ning paljude tööstusettevõtetega Eestis. Euroopa tasemel on loodud sidemed erinevate koostöövõrgustikega nagu Eurachem ja mitmekülgsed sidemed teiste ülikoolidega. Alates 2015. aastast koordineerib TÜ ka magistritaseme ühisõppekava „Excellence in Analytical Chemistry“, mille partnerid on rida ülikoole ja ettevõtteid Euroopast ja kaugemalt.

AKKI Rahvusvahelistest koostööpartneritest annab ülevaate skeem vasakul.

 

Last modified: 06.05.2019