Missioon

Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuuri missiooniks on tagada kõrgekvaliteedilised keemilised analüüsid ja keemiaharidus. Missiooni teostamiseks AKKI:

  • haldab ja sealjuures ka arendab tipptasemel teadusinfrastuktuuri.
  • loob keskse „kontaktipunkti“ analüütilise keemia küsimuste jaoks tööstusele ja muudele asutustele
  • pakub analüütilise keemia tuge teadus- ja arendustegevusele (sh kemikaalide ja materjalide alal), koolitamist, pädevuskatseid ja muud koostööd.

Last modified: 02.10.2015