Mis on AKKI?

AKKI

 

nalüütilise

 

 

 

eemia

 

 

 

valiteedi

 

 

 

nfrastruktuur

 

 

 

AKKI on valdkondadeülene infrastruktuuriobjekt, mis on loodud Tartu Ülikooli,
Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laborite baasil ning toetab moodste
keemilise analüüsi metoodikate arendamist ja rakendamist ning analüüsitulemuste kvaliteedi
tagamist teadus-, järelevalve- ja tööstuslaborites.

 

 

 

Last modified: 14.01.2018