Uudised

LC-MS meetodi valideerimise kursuse registreerimine on avatud!

Validation_of_LC-MS_Methods_Online_Course

Meil on hea meel teatada, et LC-MS meetodi valideerimise veebipõhine kursus on avatud registreerimiseks lehel https://sisu.ut.ee/lcms_method_validation/! Tegemist on MOOCiga ehk vaba juurdepääsuga e-kursusega (ingl. massive open online course), mis toimub vahemikus 24. november 2020 kuni 5. veebruar 2021. Kursusel osalemine on tasuta.

NB! Kursus on inglise keeles.

See veebipõhine kursus keskendub analüütilise keemia meetodite valideerimisele, kus kasutatakse vedelikkromatograafia-massispektromeetriat (LC-MS), et õpetada valideerimise põhimõtteid, mida oleks võimalik rakendada ka rutiinlaborites. Kursuses toodud näited, ülesasanded ja testid põhinevad reaalelu analüüsidel, kus on näiteks vaja määrata pestitsiide puu- ja juurviljades, antibiootikume vereseerumis, glüfosaati ja AMPA-d pinnavees jne. MOOCi koostamisel toetuti kahe-osalisele ülevaatele:

Leave a Reply