MOOCid

LC-MS Method Validation
Estimation of measurement uncertainty in chemical analysis

Koolitused

Analüüsimetoodikate valideerimine
Laboritöö praktilised aspektid
Gaasikromatograafia
Instrumentaalanalüüsi meetodid
TalTech
Kvaliteedi tagamine keemilaboris
TalTech
Katseandmete töötlus keemias
TalTech
Analüüsimetoodikate valideerimine
TalTech
Gaaskromatograafia mass-spektromeetrilise detekteerimisega. Meetodi põhialused.
TalTech
Koolitused veeproovivõtjatele
EKUK

Õppekavad

Excellence in Analytical Chemistry õppekava
Tartu Ülikooli keemia
TalTech Rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia õppekava