AKKI seadmete juurdepääsutingimused ja kasutuskord

AKKI seadmete Juurdepääsutingimused ja kasutuskord, seisuga 15.02.2016

Üldist

AKKI seadmete kasutamine on võimalik nii omakäeliselt kui ka proove andes (tellimust esitades). Esmane kontakt seadmete kasutamiseks luuakse läbi AKKI tegevjuhi, kes leiab vastava kontakti konkreetse seadme kasutamise võimaluseks. Seejärel selgitatakse välja optimaalne kasutusmoodus ja konkreetsed kasutustingimused (ajad, proovide tüübid, vajalikud lisaseadmed, kulude kompenseerimine jne), tulenevalt vajaliku uuringu/analüüsi iseloomust, mahust, tellija kompetentsist jt faktoritest.

Olulisemad kasutamise tingimused

 1. Seadmeid saavad kasutada vaid need inimesed, kes on heakskiidetud vastuvõtva partneri kontaktisiku poolt.
  1. On olemas seadmete nimekiri, mille puhul toimub ühiskasutus;
  2. On olemas kokkulepe ja leping, mis määrab üldised kasutusõigused;
  3. Igale seadmele on heakskiidetud kasutajate ring (on läbinud koolituse, volitatud seadme peal töötama);
  4. Kasutajatele on määratud kindlaks, kas seadet võib kasutada iseseisvalt või koos partneripoolse juhendajaga.
 2. Seadmetele on koostatud kasutusjuhendid;
  1. Iga seadme eest vastutab see partner, kelle juures seade asub ning korraldab selle kasutamist;
  2. Kasutajad on kohustatud järgima kõiki kasutusjuhendeid;
  3. Seadmete kasutamise korral tuleb täita kõiki partnerasutuse sissekorraeeskirju.
 3. Seadmetel kasutamiskordade broneerimist haldab kalendersüsteem;
  1. Juurdepääsu broneerimissüsteemile saavad heakskiidetud kasutajad;
  2. Broneerimise maht lepitakse eelnevalt kokku ning kasutajad on kohustatud seda täitma.

Last modified: 21.02.2016