Kliendid AKKI-st

AKKI tuumiklaborid pakuvad analüütilise keemia valdkonnas erinevaid teenuseid hõlmates nii koolitusi ja konsultatsioone kui ka konkreetsete analüüside teostamist. Läbi aastate on saanud abi mitmed erinevad ettevõtted.

“TBD Pharmatech on Tartus tegutsev Eesti ettevõte, mis tegeleb ravimite toimeainete arendamise ja tootmisega. Arendustegevuse varases staadiumis on kriitiline vaheühendite ja lisandite struktuuride täpne tuvastamine. Selleks teeme tihedat koostööd Tartu Ülikooli ekspertidega kasutades tuumamagnetresonants- ja massispektromeetreid. Keerukamate struktuuride korral on abiks Tartu Ülikooli ekspertide kogemus ja teadmised kahedimensionaalsete TMR spektrite analüüsil ning kromatograafilis-massispektromeetriliste analüüside läbiviimisel. Lisaks on ravimi toimeainete puhul oluline teha kindlaks ühendite hügroskoopsus ning veesisaldus. Keerulisemate analüütide puhul on meid aidanud Tartu Ülikooli Katsekoda, kus on võimalik vee sisaldust mõõta kasutades kulonomeetrilist Karl-Fischeri titraatorit koos kuumutusahjuga. See on eriti oluline toimeainete puhul, mille lahustuvus orgaanilistes solventides on väga madal. Lisaks on TBD Pharmatechi arenduskeemikud väga tänulikud võimaluse eest sooritada mõõtmisi IR-spektromeetril, fluorestsents spektromeetriga ning GC-MS’iga”

TBD Pharmatech

“Lallemand Inc R&D osakonnal on aeg-ajalt tekkinud vajadus oma uuringute läbiviimisel mõnes keerulise maatriksiga proovis kinnitada või tõestada uuritavate ainete olemasolu ning sel juhul on olnud alati abiks Taltechi Instrumentaalanalüüsi labor.

Üheks heaks näiteks on kapillaarelektroforeesi kasutamine suhkrute analüüsil, mis on oluliselt tundlikum ja parema lahutusvõimega teatud suhkrute osas, kui meil kasutatav HPLC meetod. Kapillaarelektroforeesi abiga oleme leidnud lahendusi töö käigus tekkivatele küsimustele, mis on aidanud suuresti tegemaks korrektseid otsuseid.  Suur abi oli sahhariidide sisalduste jälgimisel arendatavates veini virretes.”

Lallemand Inc

“Minu uurimistöö eesmärgiks oli kompleksne metoodika väljaarendamine kaseiinide hüdrolüüsi uurimiseks piimatoodetes kasutades erinevaid instrumentaalseid meetodeid. TTÜ Instrumentaalanalüüsi kapillaarelektroforeesi aparatuuri rakendati (CE) edukalt intaktsete kaseiinide ja nende primaarse proteolüüsi produktide lahutamiseks ja identifitseerimiseks ning samuti üksikute ensüümide aktiivsuse jälgimiseks juustu valmimise käigus. Kasutades analüütilisi meetodeid saadi kätte juustu valmimisel aset leidva proteolüüsi detailne pilt.

See oli suurepärane võimalus kasutada omakäeliselt AKKI platformil pakutavat aparatuuri kasutamise teenust. Küsimuste tekkimisel sain alati professionnalset ja lahket abi.

Anastassia Taivosalo, PhD

TFTAK

“AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnioloogia Arenduskeskus (TFTAK) on erakapitalil baseeruv ettevõte, mille peamiseks tegevusvaldkonnaks on teenuslikud arendustööd bio- ja toiduainetetehnoloogia valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele. Meie partneriteks on nii kohalikud väike- ja keskmise suurusega ettevõtted, kui ka mitmed suured väliskorporatsioonid (DuPont, Lallemand, Beiersdorf).

Oma klientidele teostatavates arendustöödes kasutame tihti KBFI tuumamagnetresonants-spektroskoopia (TMR) labori teenuseid, mis on aindanud lahendada erinevaid probleeme ning anda toodetele lisaväärtust. Näidetena TMR labori poolt meile tehtud teenustest võib tuua mitmeid, s.h. immuunstimuleerivate polüsahhariidide struktuurianalüüs, hägu moodustavate komponentide identifitseerimine veini tootmisel kasutatavates lisaainetes, pulherrimmiinhappe määramine fermenteeritud kohviubades (GRAS loa saamisel FDA käest), bioaktiivsete ühendite sisalduse kvalitatiivne kirjeldamine fermenteeritud sojamassis.

Meie koostöö TMR labori tippspetsialistidega on olnud väga hea eelkõige tänu sealsete töötajate kõrgele kvalifikatsioonile, maailmatasemel sisseseadele ning operatiivsele teenusele. Arvestades meie käimasolevate ning tuleviku projektide eripära, prognoosime, et vajadus tööstuslike arendusprojektidele osutatud TMR teenuste järele lähajal kindlasti suureneb.”

Ildar Nisamedtinov (Lallemand Inc. asepresident teadus- arendustöö alal)

Martin Lall (TFTAK direktor)

TalTechi laboris arendas oma tooteid õpilasfirma Šmull, mis valmistab käsitööna valmistatud šampoonikuubikud.