AKKI seadmed

AKKI seadmed on AKKI erinevate tuumiklaborite osad, mis koosnevad partnerite seadmetest.

Kõikide seadmete kasutamiseks on ettenähtud kord.

Seadmed

AKKI partnerite juures olevate seadmete nimekiri koos linkidega Eesti Teadusagentuuri teadusapartuuri andmebaasi.

Seadmete kasutuskord

Seadmetele üldised kasutustingimused ja näiteid broneerimistingimustest.

Tuumiklaborid

Info sellest, kuidas tuumiklaborid on ülesehitatud

Ristkasutusvõrgustiku platvorm

Seadmete jagamise platvorm on testimise faasis. Huvilistel kirjutada riin.rebane@ut.ee.