Vedelikkromatograafia (HPLC) koolitus 25.11.2019

Üritusele registreerumine on lõppenud!!!

Meil on heameel teatada, et AKKI koostöös Tartu Ülikooliga korraldab 25.11 ja 9.12 kahepäevase vedelikkromatograafia kursuse.

Kursuse sihtgrupiks on inimesed, kes kromatograafiaga omakäeliselt kokku puutuvad või plaanivad seda praeguses töökohas lähitulevikus teha (osalejatelt eeldame kokkupuudet vedelikkromatograafiaga, mis vastab vähemalt ühele nädalale).

Kursus on osalejatele tasuta.
Koolitaja: K. Herodes
Toimumiskoht: Chemicum, Ravila 14a, Tartu. r 3070 ja 1021

Orienteeruv programm:
1. Koolituspäev 25.11
– Põhialused, terminid ja kromatograafiat iseloomustavad suurused
– HPLC instrumentide ehitus ja kasutamine
– Vedelikkromatograafia liigid
– Eluendi koostise mõju retentsioonile RPLC-s.
Kahe koolituspäeva vahele jäävaks perioodiks antakse osalejatele ka kodune ülesanne.

2. Koolituspäev 09.12
– Kokkuvõte praktilistest töödest
– Pöördfaaskromatograafia meetodid
– Gradientelueerimine
– Kvalitatiivne ja kvantitatiivne analüüs
– Prooviettevalmistuse meetodid
– Kolonni valimine (RP)

NB. Koolituselt tunnistuse saamiseks tuleb sooritada ka viimane kodutöö oma laboris.

Märkus: osalejate arv asutuse kohta on piiratud, et võimaldada osalemist võimalikult paljudele laboritele ning eelisjärjekorras on koolitus mitteakadeemilistele asutustele. Suure osalejate arvu korral valitakse esmalt igast asutusest üks inimene, seetõttu palume mitme osaleja korral esitada nende nimed prioriteedi järjekorras. Suure huvi korral korraldatakse koolitus kevadel uuesti ka teistele soovijatele.

Üritusele registreerumine on lõppenud!!!