Juhendid

Siin lehel on toodud Eurachemi poolt koostatud analüütilise keemia kvaliteedi alased juhendid.

Guide to Quality in Analytical Chemistry – Üldjuhend laboritele, kuidas hea tava järgi viia läbi analüütilise keemia protseduure.

Accreditation for Microbiological Laboratories – Juhend mikrobioloogia laboritele ISO 17025 nõuete järgimise kohta.

Quality Assurance for Research and Development and Non-routine Analysis – Juhend kvaliteedi järgmiseks mitte-rutiinlaborites.

Terminology in Analytical Measurement – Analüütilise keemia ingliskeelse terminoloogia sõnaraamat

 

Pädevuskatsed:

Selection, Use and Interpretation of Proficiency Testing (PT) Schemes – Juhend pädevuskatsete valimiseks ning tulemuste tõlgendamiseks.

 

Mõõtemääramatus ja valideerimine:

Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement – Mõõtemääramatuse arvutamise juhend analüütilises keemias

Measurement uncertainty arising from sampling – Proovivõtmisest tulenev määramatuse hindamise juhend

Use of uncertainty information in compliance assessment – Mõõtetulemuse vastavuse hindamine kasutades mõõtemääramatust

Setting and Using Target Uncertainty in Chemical Measurement – Maksimaalse mõõtemääramatuse väärtuse paikapanemise juhend

The Fitness for Purpose of Analytical Methods – Kõige populaarsem Eurachemi juhend. Metoodika valideerimise juhend.

Harmonised Guidelines for the Use of Recovery Information in Analytical Measurements – Juhend saagisega parandamise kohta mõõtetulemuse arvutamisel.

 

Jälgitavus ja referentsmaterjalid:

Traceability in Chemical Measurement – Juhend kvantitatiivse analüüsi jälgitavuse tagamiseks

The Selection and use of Reference Materials – Referentsmaterjalide valik ja kasutus

 

Eestikeelsed lühijuhendid:

Mõõtetulemuse süstemaatilise nihke käsitlemine

 

Juhendid avaldatakse esmalt Eurachemi kodulehel.

 

Last modified: 25.01.2019