Eurachem on Euroopa organisatsioonide võrgustik, mille eesmärk on rajada süsteem keemiliste mõõtmiste rahvusvahelise jälgitavuse jaoks ning heade kvaliteedipraktikate propageerimine.

Eurachem:
  • võimaldab paneeli ühiste probleemide aruteluks ning tehnilistele ja poliitiliste küsimustele asjatundliku ja kaalutletud lähenemise väljatöötamiseks.
  • fokusseerib Euroopa analüütilise keemia ja kvaliteediga seotud küsimused.
Kontakt:
Eurachem koosneb juhatusest ja liikmesriikide esindajatest (igast 2 liiget).

Eestit esindavad Eurachemis:
Ivo Leito, professor, Tartu Ülikool
Riin Rebane, PhD, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

Eestis vastutab Eesti Eurachemi liikmelisuse eest Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ.

Laiahaardelisuse tõttu on üks põhilisi Eurachemi rolle pakkuda võrgustikku rahvuslikele organisatsioonidele informatsiooni vahetamiseks ja koostöö tegemiseks.

Eurachemi praktilised väljundid:
  • Temaatilised töörühmad töötavad selle nimel, et Eurachemi eesmärkidel oleks praktilised väljundid.
  • Sealhulgas koostatakse juhendeid, organiseeritakse praktilisi koolitusi, tehakse kindlaks võimalused koostöödeks nii Eurachemi siseselt kui teiste organisatsioonidega, kellede tegevused on suunatud analüütiliste mõõtmiste kogukonnale.
  • Eurachem on publitseerinud mitmeid juhendeid, mis on seotud keemiliste mõõtmiste kvaliteediga ja akrediteerimisega. Sageli on juhendid tehtud koostöös teiste suuremate organisatsioonidega.
  • Kõik koostatud juhendid on inglisekeelsetena tasuta kättesaadavad Eurachemi kodulehel. Lisaks mahukamatele juhenditele on koostatud lühemaid infovoldikuid, mida tõlgitakse vajadusel ka liikmete riigikeeltesse.
Eesti keelde tõlgitud juhenddokumendid

Uuendamisel…