Eurachem

Eurachem_logotext105_400_plain_trans

Eurachem on juhtiv analüütilise keemia organisatsioon Euroopas, mille põhilisteks eesmärkideks on:

icon5Keemiliste analüüside rahvusvahelise jälgitavuse arendamine

icon5Hea laboritava edendamine

 

 

Tänu Eurachemile on võimalik erinevate laborite vahel tekitada diskussioone ettetulevate probleemide lahendamiseks.

Hetkel on Eurachemil 32 liikmesriiki ning igal riigil on ametlikud esindajad, kes vastutavad liikmelisuse eest. Eestis on vastutavaks organisatsiooniks Eesti Keskkonnauuringute Keskus koostöös Tartu Ülikooliga. Kord aastas toimub Eurachemi üldkoosolek, millele eelneb rakenduslik koolitus mõne aktuaalse probleemi arutamiseks.

Eestit esindavad:

Dr. Riin Rebane (EKUK)

Prof. Ivo Leito (TÜ)

 

icon5Tegevused:

Eurachemi poolt käsitletavad teemad on väga laiahaardelised ning seetõttu on moodustatud väiksemad ekspert-töögrupid, kes valmistavad kõikidele ligipääsetavaid juhendeid, korraldavad praktilise suunitlusega koolitusi ning loovad võimalusi koostööks. Kokku on hetkel 7 töögruppi, millest igaüks tegeleb omaette kitsama teemaga (näiteks metoodikate valideerimine, mõõtemääramatus, pädevuskatsed, kvalitatiivne analüüs jne).

 

icon5Toimuvad üritused:

2018. aastal toimub iga-aastane koolitus ja koosolek Dublinis Iirimaal 14. mai – 18. mai. Koolituse teemaks on sellel korral “Data – Quality, Analysis and Integrity”.

akki3

Last modified: 11.02.2018