Eesmärk

Kõik loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonnad alates alus- ja rakendusuuringutest kuni kuni tööstusprotsesside toodangu kvaliteedi jälgimiseni vajavad analüütilise keemia meetodeid. Sellest tulenevalt on AKKI eesmärkideks:
(1) luua keemilise analüüsi tippseadmete „ristkasutusvõrgustik“ uurimisasutuste vahel;
(2) olla innovatsiooni- ja tehnoloogia arenduse tugiüksus T&A projektide elluviimiseks ja innovatsiooniks tööstusele (sh nutika spetsialiseerumise eesmärkide saavutamiseks);
(3) olla analüütilise keemia alase hariduse ja teadmussiirde keskus;
(4) olla analüütilise keemia tugistruktuur Eesti osalusel erinevates EU koostöövõrgustikes nagu ESA, Eurachem, Euramet/EMPIR.

AKKI6

 

Last modified: 11.02.2018