Tartu Ülikooli arendusteenused:

 • Nõuande- ja konsultatsiooniteenused
 • Kalibreerimisteenused
 • Analüüsi- ja mõõtmisteenused
 • Töökeskkonnamõõdistamised
 • Diagnostiliste röntgenseadmete kvaliteedimõõdistamine
 • Radioaktiivsuse analüüsid, kiirgusmõju hinnangud
 • Keskkonnaanalüüsid
 • Mõõtemääramatuse hindamine
Loe rohkemKoostöönäited

Tallinna Tehnikaülikooli arendusteenused:

 • Erinevad keemilised analüüsid
 • Veeanalüüsid
 • Tehniliste materjalide analüüsid
 • REACH testimine
Loe rohkemKoostöönäited

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse arendusteenused:

 • Keskkonnauuringud
  • Veeuuringud
  • Pinnaseanalüüsid
  • Õhu uuringud
  • KHG tõendamine
  • Osoonibüroo teenused
  • Keskkonnakeemia
 • Kütuseanalüüsid
 • Toiduainete analüüsid
 • Tolliteenused
 • Mikrobioloogilised uuringud
 • Geotehnikalabor
Loe rohkem

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi arendusteenused:

 • Tuumamagnetresonants (TMR/NMR) spektroskoopiline analüüs:
  • Lahuste TMR analüüs
  • Tahkiste TMR analüüs (orgaanilised ja anorgaanilised materjalid)
 • Ainete ja materjalide füüsikaliste omaduste mõõtmine
  • Magneetuvuse, soojusmahtuvuse, elektrijuhtivuse jne määramine
 • Lahuste ja tahkiste neeldumis-, peegeldumis- ja ATR spektrite mõõtmine
 • Ainete terahertsspektrite (THz) mõõtmine
  • Seadmed katseteks erinevatel temperatuuridel ning magnetväljades
 • Femtosekundlaseril põhinev kahe-footoni absorbtsioon spektroskoopia
  • Rakendatakse orgaaniliste ja bioloogiliste kromofooride uuringutes
 • Pulbriliste ja mikrokristalliliste proovide röntgendifraktsioonanalüüs
 • Heeliumijaam
  • Heeliumi veeldamine
Loe rohkem