AKKI – Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuur

AKKI on valdkondadeülene infrastruktuuriobjekt, mis on loodud Tartu Ülikooli,
Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi laborite baasil ning toetab moodsate keemilise analüüsi metoodikate arendamist ja rakendamist ning analüüsitulemuste kvaliteedi tagamist teadus-, järelevalve- ja tööstuslaborites.

AKKI on finantseeritud Eesti Teadusagentuuri (TT4) poolt.

Uudised