AKKI – Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuur

AKKI on valdkondadeülene infrastruktuuriobjekt, mis on loodud Tartu Ülikooli,
Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laborite baasil ning toetab moodsate keemilise analüüsi metoodikate arendamist ja rakendamist ning analüüsitulemuste kvaliteedi tagamist teadus-, järelevalve- ja tööstuslaborites.

Uudised